Công ty CP Cảng Hồng Hà

Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2016

Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020 – Công ty CP Cảng Hồng Hà

Sáng ngày 28/6/2016  tại Sơn Tây, Công ty CP Cảng Hồng Hà đã tiến hành Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020. Đại hội có sự tham gia của gần 60 cổ đông,  dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Đặng Tài Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Tăng Minh Ngọc – thành viên HĐQT […]

Công Ty CP Interserco Mỹ Đình

logointerseromd

Hệ thống an ninh cổng ra vào tại cảng ICD Mỹ Đình

Vừa qua, Xí Nghiệp Giao nhận kho vận Interserco đã chuyển giao thành công thành công ty CP Interserco Mỹ Đình. Công ty đã cho lắp đặt hệ thống an ninh ra vào để kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động ra vào tại cảng. Dưới đây là những hình ảnh về các hệ thống an ninh cổng ra […]

Công Ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Quốc Tế Interserco

icc

Dự án thi công xây lắp

- Trung tâm thương mại INTERSERCO: + Loại công trình: trung tâm thương mại, trưng bày sản phẩm và văn phòng làm việc. + Tổng giá trị xây lắp: 26 tỷ đồng + Diện tích xây dựng: 7 200 m2 + Thời gian thi công: 2008-2009 – Kho ngoại quan ICD Mỹ Đình: + Loại công trình: kho hàng hóa […]