Catalogue giới thiệu về Interserco

This post is also available in: English

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ( Interserco ) tiền thân là Trạm lao động hợp tác Quốc tế, được thành lập vào tháng 4 năm 1980, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội

Downloadhttp://interserco.com.vn/documents/catalog.pdf

Xem online:

 

Views: (376)

Leave a Reply