Các khoa / Bộ môn

  • Khoa hàn
  • Khoa cơ khí
  • Khoa điện – điện tử
  • Khoa ngoại ngữ
  • Khoa công nghệ thông tin
  • Khoa kế toán
  • Khoa kỹ thuật may và thời trang

 

dao tao

DSC00019

thuc hanh han

 

Views: (38)

Leave a Reply