Các hoạt động khai thác tại Cảng

This post is also available in: English

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động khai thác tại Cảng của Công ty CP Cảng Hồng Hà

3
Xà lan bốc xếp hàng tại Cảng Hồng Hà (Cảng Sơn Tây)

1

2

Hoạt động Khai thác than, cát, sỏi

 

 

 

Views: (140)

Leave a Reply