Bộ GTVT tăng cường quản lý vận tải container

Ngày 30.7, Bộ GTVT có Chỉ thị số 12/CT – BGTVT tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container. Chỉ thị nêu rõ, qua thanh tra cho thấy công tác quản lý nhà nước về vận tải hàng hóa bằng container chưa nghiêm túc, nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe container chưa thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, rà soát và thống kê toàn bộ số lượng phương tiện, số đơn vị, cá nhân đang kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô chở container trên địa bàn.

Lữ Nghị Quốc Lâm

Views: (6)

Leave a Reply